Stavenow & Partners advokatbyrå
Specialister inom offentlig upphandling

Nyheter

nyheter

2018-09-14

Våra jurister Christoffer Stavenow, advokat, och Max Thimmig skriver idag i Upphandling 24 om vikten av att inte ställa för höga krav vid offentliga upphandlingar. Läs mer här!

ARTIKEL I

UPPHANDLING 24


 2018-08-21

Stavenow & Partners advokatbyrå har bistått Totalbyggen i Västerås AB i Västerås stads upphandling av ramavtal avseende byggtjänster. Totalbyggen i Västerås blev avtalspart i ramavtalet. Ramavtalet är giltigt i upp till fyra år och har en omsättningsvolym som uppgår till 120 miljoner kronor. 

 Vi gratulerar Totalbyggen i Västerås till affären! 

VINST I

UPPHANDLING 


TYSKSPRÅKIGA ADVOKATBYRÅER I SVERIGE 

2018-05-08

Stavenow & Partners advokatbyrå är nu upptagen på Förbundsrepubliken Tysklands ambassads lista över tyskspråkiga advokatbyråer i Sverige. Därmed är advokatbyrån även med på det tyska utrikesdepartementets lista över tyskspråkiga advokatbyråer i Sverige. Vi är väldigt stolta över att ha blivit med på denna lista och över att kunna erbjuda våra tjänster till företag från den tyskspråkiga världen! För mer information kontakta gärna Max Thimmig, mt@stpa.se, 0723 270866.

Stavenow & Partners advokatbyrå ist jetzt auf der Liste von deutschsprachige Rechtsanwälte in Schweden der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Damit ist die Kanzlei auch auf der Liste der deutschsprachigen Rechtsanwälte im Ausland des Auswärtiges Amtes enthalten. Wir sind sehr stolz, dieser Liste beigetreten zu sein und unsere Dienstleistungen für Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum anbieten zu können! Für weitere Informationen steht Max Thimmig, LL.M, ihnen gerne zur Verfügung. Max Thimmig, mt@stpa.se, +46 (0) 723-270866. 


Medlemskap i Tysk-Svenska handels-kammaren

2018-04-17

Stavenow & Partners Advokatbyrå AB har nyligen blivit medlem i den Tysk-Svenska Handelskammaren.  Vi är väldigt stolta över att bli medlemmar i detta breda och dynamiska nätverk.  Stavenow & Partners ser fram emot att kunna erbjuda våra tjänster även till tyska företag och hjälpa dem nå framgång i deras offentliga affärer i Sverige. 

Stavenow & Partners Advokatbyrå AB wurde kürzlich Mitglied der Deutsch-Schwedischen Handelskammer. Wir sind sehr stolz darauf, Mitglied dieses breiten und dynamischen Netzwerks zu sein. Stavenow & Partners freuen sich darauf, unsere Dienstleistungen deutschen Unternehmen anzubieten und ihnen zu helfen, in ihrem öffentlichen Geschäften in Schweden erfolgreich zu sein.


Rekrytering

2018-03-28

Vi söker en jurist med brinnande intresse för upphandling. Läs mer här.


vinst i upphandling

2018-03-23

Stavenow & Partners advokatbyrå har biträtt Cassel & Co AB att lämna det vinnande anbudet i FMV:s upphandling rörande Förplägnadstjänst restaurang Vingen. Avtalet är giltigt i tre år och har en omsättningsvolym som uppgår till 30 miljoner kronor.

Vi gratulerar Cassel & Co till affären!